V době od 15:00 - 19:00 může probíhat údržba aplikací. Omluvte prosím jejich případnou nedostupnost.                                                                                            Přehled všech novinek

Digitální technická mapa (DTM) Plzeňského kraje.

Tyto webové stránky (Modul ZAKÁZKA) slouží zejména pro přihlášené uživatele z řad geodetů, partnerů projektu a subjektů veřejné správy. Pro nový přístup do aplikace se registrujte pod odkazem v pravém horním rohu této stránky. Postup registrace a přihlášení.

Modul Zakázka je určen pro výdeje a příjmy geodetických zaměření, která se předávají v přesně definované datové struktuře podle aktuálních pravidel daných směrnicí. Obsahuje přesné údaje mapy povrchové situace, tj. geodeticky měřený skutečný stav území - polohopis a výškopis, která v digitální podobě zobrazuje všechny objekty reálného světa (např. budovy, silnice, sloupy, stromy atd.) a dále pak zobrazuje průběhy vybraných inženýrských sítí smluvních partnerů, které se na území kraje nacházejí.

Info o budoucích pravidlech a legislativě DTM Krajů a výměnném formátu XML je na stránkách ČÚZK viz odkaz.

Pro občany a běžné uživatele je určena mapová služba na Geoportálu Plzeňského kraje zobrazující polohopis DTM a všechna převzatá - dodaná data inženýrských sítí z územně analytických podkladů.

 

Výdej dat z ÚMPS proveďte podle následujících kroků

  • Přihlášení k portálu (výdej slouží pouze registrovaným uživatelům).
  • Založení nové zakázky DTM a vyplnění požadovaných údajů.
  • Zadání rozsahu pro výdej dat v mapovém klientovi.
  • Potvrzení žádosti výdej dat.

Na základě potvrzení žádosti o výdej dat Vám budou připravena data ÚMPS ke stažení. O připravených datech ke stažení budete automaticky informováni e-mailem, který jste zadali při registraci. Podrobný postup podání žádosti o výdej dat je uveden v dokumentu Požadavek na výdej dat.

Optimalizováno pro webové prohlížeče Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.