Zavedení JVF DTM do služeb DTM PK + Odstávka Modulu Zakázka DTM PK

V rámci projektu "Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+" Plzeňský kraj realizoval pořízení nástrojů a služeb potřebných pro zavedení Jednotného výměnného formátu Digitální technické mapy (JVF DTM) do DTM PK. Ve finální fázi bude proveden upgrade datového skladu ÚMPS DTM PK a spuštění JVF DTM v běžném provozu DTM PK. Nově bude možné realizovat Zakázky DTM ve formátu DGN v7, DGN v8 nebo JVF DTM. Plzeňský kraj aktivně spolupracuje se zainteresovanými dodavateli geodetických SW ohledně implementace JVF DTM do svých systémů.

V souvislosti s upgrade datového skladu ÚMPS DTM PK bude provedena odstávka Modulu Zakázka DTM PK, která proběhne od čtvrtka 11. 10. 2018 cca od 6 hod do úterý 16. 10. 2018 cca 20 hod. Obnovení provozu Modulu Zakázka DTM PK  proběhne nejpozději ve středu 17. 10. 2018. V průběhu odstávky nebudou dostupné služby a aplikace Modulu Zakázka. V urgentních případech pro výdej dat, kontrolu zakázky a vydání akceptačního protokolu kontaktujte správce datového skladu k individuální domluvě.

Informace o dopadech zavedení JVF DTM do služeb DTM PK jsou shrnuty na samostatné webové stránce Modulu Zakázka. Jedná se zejména o dopady upgrade datového skladu ÚMPS DTM PK, který mění, upravuje a specifikuje mapované prvky ÚMPS (kreslící klíč) vzhledem k datovému modelu JVF DTM. Zakázky DTM rozpracované před 11. 10. 2018 mohou být zpracovány a odevzdány dle pravidel platných v době výdeje dat k dané zakázce. Od 17. 10. 2018 budou nové zakázky zpracovány dle nového kreslícího klíče. Pro bližší informace můžete kontaktovat Správce datového skladu nebo Provozovatele DTM PK.