Výdej dat DTM pro projekční účely

V rámci Digitální technické mapy Plzeňského kraje bylo spuštěno vydávání dat pro projekční účely. O výdej dat je možné zažádat prostřednictvím Evidence zakázek. Uživatel v roli Projektant založí novou zakázku typu Projekční činnost a zadá požadovaný rozsah území. Tento typ zakázky nevyžaduje vrácení dat zpět do systému DTM.