Obec Velhartice - vyhláška o vedení technické mapy obce

Dne 2. 4. 2020 vešla v platnost vyhláška o vedení technické mapy obce v obci Velhartice. Od tohoto data bude příslušný stavební úřad vyžadovat od stavebníků doložení potvrzení o předání změn, týkajících se obsahu technické mapy obce, do technické mapy obce. Průkazným dokladem o předání změn je "Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje" dané stavby.