Nové vyhlášky o vedení technické mapy obce na území Plzeňského kraje

Další 3 obce se zapojily do projektu DTM Plzeňského kraje. V těchto obcích již platí nebo brzy vejde v platnost vyhláška o vedení technické mapy obce. Jedná se o obce Horšice, Chotíkov a Konstantinovy Lázně.   ...více

  • Obec Horšice - vyhláška vejde v platnost dne 11. 7. 2020
  • Obec Chotíkov - vyhláška vejde v platnost dne 10. 7. 2020
  • Obec Konstantinovy Lázně - vyhláška vešla v platnost 6. 6. 2020

Od uvedeného data bude příslušný stavební úřad vyžadovat od stavebníků doložení potvrzení o předání změn, týkajících se obsahu technické mapy obce, do technické mapy obce. Průkazným dokladem o předání změn je "Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje" dané stavby.