Dotační titul určený obcím pro mapování a tvorbu dat DTM

Plzeňský kraj dne 19. 1. 2021 na svých webových stránkách uveřejnil informace o novém dotačním titulu pro podporu datového fondu technické mapy, který je určen pro obce a jeho hlavním účelem je podpora mapování dat inženýrských sítí. Bližší informace o dotačním titulu najdete na webových stránkách Plzeňského kraje.