Město Domažlice - vyhláška o vedení technické mapy obce

Dne 09. 04. 2022 vešla v platnost vyhláška o vedení technické mapy města Domažlice. Od tohoto data bude příslušný stavební úřad od stavebníků vyžadovat doložení potvrzení o předání změn, týkajících se obsahu technické mapy města, do technické mapy města. Průkazným dokladem o předání změn je "Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje" dané stavby.