Domovní přípojky inženýrských sítí a seznamy souřadnic

Plzeňský kraj zapracovává domovní přípojky inženýrských sítí (IS). Žádáme geodety, pokud takové měření provádíte, předávejte do modulu zakázka kromě dgn situace polohopisu (jak již děláte) u přípojek IS i situaci a kompletní seznam souřadnic včetně výšek. Dále potřebujeme informaci, pokud tak neuvádíte v Technické zprávě, zda-li u konkrétního bodu bylo provedeno měření po záhozu, či před záhozem. Pokud měříte u šachet výšky poklopů a den předávejte je též. 

U přípojek zapracováváme především přípojky Vodovodů a kanalizací v soukromém vlastnictví. Pokud se jedná o přípojky elektro, plynu a telekomunikací od velkých správců (např. ČEZ, GasNet, CETIN), tak tyto nezapracováváme, zapracovávají je tito správci - nemusíte je předávat do Modulu zakázka.