Seminář pro geodety k DTM kraje

Dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář týkající se problematiky pořizování dat pro digitální technické mapy krajů (DTMK) zaměřený na činnost geodeta a jeho úlohu v procesu pořizování dat do DTM kraje.

Seminář se koná v úterý 11. června 2024 od 11:00 hodin do 14:00 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18 v Plzni v sále ZPK v 1. poschodí.

V případě zájmu je nutné se k účasti na semináři zaregistrovat vyplněním formuláře (!! Bohužel dne 22.5.2024 byla překročena kapacita!! dalším následně registrovaným zájemcům budeme v předstihu zasílat odkaz na on-line přenos). Kapacita sálu je omezena na 90 posluchačů. Zvažte proto, prosím, nutný počet účastníků z jedné společnosti.

Po naplnění kapacity sálu bude dalším registrovaným účastníkům zaslán na jejich emailovou adresu odkaz ke sledování online přenosu tohoto semináře.

Na semináři bude vystupovat mimo jiné i zástupce nově vzniklé České komory zeměměřičů.

Program semináře v blocích:

  1. Aktuální informace o DTM Plzeňského kraje
  2. Legislativa a metodika DTM
  3. Základní prostorová situace
  4. Technická infrastruktura
  5. Dopravní infrastruktura

Členění bloků (3.-5.):

  • Jak pořídit data (měření, odvozování, ontologie)
  • Jak data zpracovat (možnosti zpracování, pravidla zpracování)
  • Jak data předat (předběžné kontroly, posílání dat)

Své případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu antonin.prochazka@plzensky-kraj.cz.

Na Vaši účast i případné dotazy se těšíme.