Novinky
Mapová vrstva Ortofoto ČÚZK

V mapovém klientovi byla aktualizována podkladová vrstva ortofotomapy z produkce ČÚZK. Letecké snímky byly nasnímány v období kvě … více


Upgrade aplikace UtilityReport

V termínu 7. - 10. 9. proběhl upgrade aplikace UtilityReport, která je určená pro generování žádostí o vyjádření k existenci inžen& … více