Veřejné mapy

Mapová služba s daty DTM PK

Mapa kombinuje zobrazení Účelové mapy povrchové situace, která je postupně vytvářena z podrobných geodetických měření, se zákresem inženýrských sítí z dat územně analytických podkladů Plzeňského kraje různé přesnosti, kvality a úplnosti. Data mají pouze informativní charakter.

 Mapa  Metadata  WMS  Stáhnout legendu mapy

 

Přehled zakázek DTM DMVS PK v mapě

Mapová služba zobrazující územní rozsah poskytovaných geodat pro jednotlivé zakázky projektu Digitální technické mapy Plzeňského kraje.

 Mapa  Metadata

 

Přehled partnerských smluv a vydaných vyhlášek o vedení DTM obcí

Mapová služba zobrazující přehled uzavřených partnerských smluv a vydaných vyhlášek o vedení digitální technické mapy obce. Pod odkazem Přejít je dostupný aktuální přehled zapojených obcí a vydaných vyhlášek.

 Mapa  Metadata  Přejít