Seznam projektantů modulu ZAKÁZKA

Celkem záznamů: 79
Titul, jméno a příjmení E-mail Telefon Organizace
Bc. Jiří Steinberger jiri.steinberger@stemontjs.cz 724858597 STEMONT JS s.r.o.
Pavla Strejcová strejcova@aschemoprag.cz 378771088 AS CHEMOPRAG, a.s.
RNDr. Milan Svoboda milan.svoboda@rhdhv.com 778444009 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Pavla Sýkorová pavla.sykorova@sudop.cz 378 132 820 SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Jan Šebek jan.sebek@atrium.cz +420724800332 ATRIUM, s. r. o.
Jaromír Šikola sumak2@centrum.cz 721561623 VAS, a.s., divze Znojmo
Blanka Šlemendová blanka@slemenda.cz 605146730 Blanka Šlemendová
František Štádler stadler@mastny.cz 606623660 APK Mastný
Ing. David Truhlář david.truhlar@spieelv.cz 603556115 SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, provozovna Plzeň
Ing. Jiří Ťupa it@muplana.cz 374752923 Město Planá
Jiří Ulman ulman.jiri@gmail.com 775901486 Ing. Jiří Ulman
Ing. Jiří Ulman ulman.jiri@u-projekt.cz 775901486 Ing. Jiří Ulman
Petr Václav vaclape@seznam.cz 606420113 Petr Václav - projekce
Milan Vacovský milan.vacovsky@seznam.cz 776156642 MV Projekt Klatovy s.r.o.
Zdeněk Vavřík vavrik@vavrikstavby.cz 721502708 Vavřík stavby s.r.o.